Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Doxyferm®

Antibiotika

Doxyferm (doxycyklin) är ett antibiotikum som tillhör gruppen tetracykliner. Genom hög fettlöslighet underlättas vävnadsdistributionen och terapeutiska vävnadskoncentrationer uppnås därigenom i flertalet organ.

 

Indikationer

Doxyferm har följande terapeutiska indikationer:

  • Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pneumoniae (TWAR).
  • Akut exacerbation av kronisk bronkit.
  • Urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis.
  • Borreliainfektioner: Erytema migrans vid penicillinallergi eller tecken på dissemination såsom neuroborrelios.
  • Vid akut sinuit bör Doxyferm förbehållas patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller sviktat vid behandling med dessa.

 

Dosering

Normaldosering för vuxna och barn över 12 år

Första dagen 2 tabletter, därefter 1 tablett dagligen. Vid behov kan 2 tabletter ges dagligen under hela behandlingstiden.

Neuroborrelios för vuxna och barn över 12 år

2 tabletter 1-2 gånger dagligen i 10-14 dagar. Den kortare tiden, 10 dagar, kan användas vid dosering i det högre intervallet. I dessa fall rekommenderas dosreduktion (300 mg dagligen) vid vikt under 50 kg.

 

Att tänka på

Doxyferm ska sväljas med vätska eller lösas i vatten varvid noggrannhet bör iakttas så att samtliga korn sväljs. Tabletterna bör inte intas i liggande ställning. För att minska risken för gastrointestinala biverkningar ska tabletterna tas under måltid.

Barn under 8 år bör endast behandlas med doxycyklin på sträng indikation p g a inlagring i det växande skelettet samt risk för emaljhypoplasi.

Fotodynamiska reaktioner kan förekomma. Patienten bör därför undvika direkt solexponering och även artificiell UV-strålning (t ex sollampa, solarium) under behandlingstiden. Denna risk kan teoretiskt kvarstå minst 5 dygn efter avslutad behandling, p g a relativt lång halveringstid och hög fettlöslighet.


Övrig information

För ytterligare information gällande indikationer, farmakologisk grupp, beredningsformer, styrkor, dosering, priser, senaste översyn av produktresumé samt om läkemedlet är förmånsberättigat – se länken ”FASS-text” i menyn till höger.

 

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag förstår