Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Doxyferm®

Antibiotika

Doxyferm (doxycyklin) är ett antibiotikum som tillhör gruppen tetracykliner. Genom hög fettlöslighet underlättas vävnadsdistributionen och terapeutiska vävnadskoncentrationer uppnås därigenom i flertalet organ.

 

Indikationer

Doxyferm har följande terapeutiska indikationer:

  • Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pneumoniae (TWAR).
  • Akut exacerbation av kronisk bronkit.
  • Urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis.
  • Borreliainfektioner: Erytema migrans vid penicillinallergi eller tecken på dissemination såsom neuroborrelios.
  • Vid akut sinuit bör Doxyferm förbehållas patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller sviktat vid behandling med dessa.

 

Dosering

Normaldosering för vuxna och barn över 12 år

Första dagen 2 tabletter, därefter 1 tablett dagligen. Vid behov kan 2 tabletter ges dagligen under hela behandlingstiden.

Neuroborrelios för vuxna och barn över 12 år

2 tabletter 1-2 gånger dagligen i 10-14 dagar. Den kortare tiden, 10 dagar, kan användas vid dosering i det högre intervallet. I dessa fall rekommenderas dosreduktion (300 mg dagligen) vid vikt under 50 kg.

 

Att tänka på

Doxyferm ska sväljas med vätska eller lösas i vatten varvid noggrannhet bör iakttas så att samtliga korn sväljs. Tabletterna bör inte intas i liggande ställning. För att minska risken för gastrointestinala biverkningar ska tabletterna tas under måltid.

Barn under 8 år bör endast behandlas med doxycyklin på sträng indikation p g a inlagring i det växande skelettet samt risk för emaljhypoplasi.

Fotodynamiska reaktioner kan förekomma. Patienten bör därför undvika direkt solexponering och även artificiell UV-strålning (t ex sollampa, solarium) under behandlingstiden. Denna risk kan teoretiskt kvarstå minst 5 dygn efter avslutad behandling, p g a relativt lång halveringstid och hög fettlöslighet.


Övrig information

För ytterligare information gällande indikationer, farmakologisk grupp, beredningsformer, styrkor, dosering, priser, senaste översyn av produktresumé samt om läkemedlet är förmånsberättigat – se länken ”FASS-text” i menyn till höger.

 

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår