Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Tradolan® Retard

 

Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

 

Långverkande tramadol

Tradolan Retard är den långverkande beredningen av Tradolan, vilket innebär att patienterna inte behöver lika många tablettintag per dag jämfört mot kortverkande Tradolan. Tradolan Retard finns i styrkorna 100 mg, 150 mg (delskåra) och 200 mg (delskåra) och har indikationen behandling av måttlig till svår smärta.

 

Färre biverkningar

Illamåendet kan signifikant reduceras med hjälp av Tradolan Retard. Detta visar bland annat en studie hos patienter med långvarig smärta på grund av osteoartros. I studien jämfördes kortverkande tramadol (Tradolan) med långverkande tramadol (Tradolan Retard). Effekten var likvärdig. På biverkningssidan observerades signifikanta skillnader gällande illamående till Tradolan Retards fördel (1).

 

Dubbel verkningsmekanism

Tradolan Retard är ett centralt verkande smärtstillande läkemedel. Tradolan är en oselektiv ren agonist till my-, delta-, och kappa-opioidreceptorer, med högre affinitet för my-receptorn. Tradolan hämmar även neuronalt återupptag av noradrenalin och serotonin vilket antas bidra till den smärtstillande effekten.

 

Tradolan Retards fördelar

Mindre illamående jämfört med kortverkande tramadol. Tabletterna med styrkorna 150 mg och 200 mg har delskåra, vilket kan underlätta för patienter med sväljsvårigheter.

 

Dosering

Individuell dosering beroende på smärtintensitet och individuell känslighet. Tradolan Retard bör tas med 12 timmars intervall.

Vuxna och barn över 12 år

Vanlig initial dos är 100 mg 2 gånger dagligen, vanligtvis morgon och kväll. Om smärtlindring ej uppnås bör dosen titreras upp tills smärtlindring uppnås. Maximal dygnsdos är 400 mg.

 

Övrig information

För ytterligare information gällande indikationer, farmakologisk grupp, beredningsformer, styrkor, dosering, priser, senaste översyn av produktresumé samt om läkemedlet är förmånsberättigat – se länken ”FASS-text” i menyn till höger.

Referens

1) Raber et al. Clin Drug Invest. 1999;17:415-423.

 

 

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag förstår