Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Depolan®

 

Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

 

Långverkande morfin

Depolan är en långverkande morfintablett. Depolan är bioekvivalent med Dolcontin, vilket innebär att Depolan har samma terapeutiska egenskaper och doseras på samma sätt (1), men till ett lägre pris. Morfin verkar som agonist på opioidreceptorerna, framför allt my-receptorn och, i mindre utsträckning kappa-receptorn. Morfin är förstahandsval bland opioider.

 

Indikationer

För förlängd lindring av svår eller mycket svår smärta, såsom cancersmärta, då lättare analgetika ej ger tillräcklig smärtlindring.

 

Praktisk användning och dosering

Depolan är en långverkande morfintablett, vilket innebär att Depolan skall användas med 12-timmars intervaller.

Tabletten får ej delas eller krossas.

Morfinbehandling inleds med att fastställa smärtstillande dos genom korttidsverkande morfin. Därefter överförs patienten till samma dygnsdos Depolan, fördelad på två tillfällen. Den vanligaste begynnelsedosen är 10-30 mg var 12:e timme. Dosen bör reduceras till patienter med låg kroppsvikt, hög ålder eller nedsatt lever- och njurfunktion. Rätt dosering innebär att patienten har god smärtlindring under sammanlagt 12 timmar. Dosen kan variera mycket från en patient till en annan.

Genombrottssmärta kan förekomma och behandlas med korttidsverkande morfin. Dosen justeras genom sammanräkning av patientens dygnsdos av Depolan och korttidsverkande morfin. Den nya dygnsdosen delas därefter upp på två doseringstillfällen.

 

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna med morfin är illamående, kräkningar, obstipation, dåsighet och minskad pupill. Obstipationsprofylax är viktig då man har patienter som står på morfin under längre tid. Det bör vara laxantia som stimulerar tarmmotoriken och samtidigt har mjukgörande effekt. Tolerans mot morfinets emetiska effekter utvecklas i flertalet fall.

Man kan med fördel ge antiemetikum initialt i behandlingen. Risken för missbruk och beroende av morfin har diskuterats mycket. Hos patienter med kronisk, svår smärta minskar risken påtagligt att utveckla ett beroende.

 

Övrig information

För ytterligare information gällande indikationer, farmakologisk grupp, beredningsformer, styrkor, dosering, priser, senaste översyn av produktresumé samt om läkemedlet är förmånsberättigat – se länken ”FASS-text” i menyn till höger.

 

Referens

(1) Data on file. Nordic Drugs AB

 

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag förstår