Ann-Margreth Andersson

Ann-Margreth Andersson

Scientific Regulatory Affairs, PV & QA Director

Ann-Margreth Andersson har nära 40 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon började på Nordic Drugs 2007 och leder avdelningen för registrerings- och regelfrågor, inklusive farmakovigilans och kvalitetssäkring. Hon är också Ansvarig person för Nordic Drugs AB.

Innan Ann-Margreth började på Nordic Drugs var hon ansvarig för registrerings- och regelfrågor på ett konsultföretag, Trial Form Support. Hon började sin karriär inom registrerings- och regelfrågor på Ferring 1983. Ann-Margreth har en kandidatexamen i farmaci från Uppsala universitet.