Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Acetylsalicylsyra G.L. Pharma

 

Acetylsalicylsyra G.L. Pharma, tablett (acetylsalicylsyra, ATC-kod B01AC06) är ett receptbelagt läkemedel, som primärt används som blodförtunnande profylax för att motverka kardiovaskulära händelser. Acetylsalicylsyra G.L. Pharma är ett generikum till Trombyl. Läkemedelsverket har bedömt dessa båda läkemedel som utbytbara mot varandra. Detta innebär att patienter som får ett recept på Trombyl, kan bli erbjudna Acetylsalicylsyra G.L. Pharma på apoteken, om denna har ett lägre pris.

 

Kort fakta om Acetylsalicylsyra G.L. Pharma

Indikationer

Acetylsalicylsyra G.L. Pharma har följande indikationer:

• Sekundärprofylax efter TIA (transitoriska ischemiska attacker) och ischemiska cerebrovaskulära händelser, givet att intracerebral blödning har uteslutits.
• Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt.
• Profylax mot kardiovaskulär dödlighet hos patienter med stabil angina pectoris.
• Anamnes på instabil angina pectoris, förutom under den akuta fasen.
• Akut hjärtinfarkt.
• Profylax mot graftocklusion efter CABG (Coronary Artery Bypass Grafting).
• Vid koronarangioplastik, förutom under den akuta fasen.

 

Styrkor och förpackningsstorlekar

Acetylsalicylsyra G.L. Pharma finns styrkan 75 mg och har förpackningsstorleken 100 tabletter. 

 

Dosering

Vanligtvis är doseringen 1 tablett (75 mg) en gång dagligen. För mer information om doseringar, se FASS-text Acetylsalicylsyra G.L. Pharma i länken till höger.

 

 


Acetylsalicylsyra G.L. Pharma, tablett 75 mg (acetylsalicylsyra, ATC-kod B01AC06). Indikationer: Akut hjärtinfarkt. Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt. Profylax mot kardiovaskulär dödlighet hos patienter med stabil angina pectoris. Anamnes på instabil angina pectoris, förutom under den akuta fasen. Profylax mot graftocklusion efter CABG (Coronary Artery Bypass Grafting). Vid koronarangio-plastik, förutom under den akuta fasen. Sekundärprofylax efter TIA (transitoriska ischemiska attacker) och ischemiska cerebrovaskulära händelser, givet att intracerebral blödning har uteslutits. Varningar och försiktighet: Acetylsalicylsyra G.L. Pharma är inte lämpligt för användning i antiinflammatoriskt, analgetiskt eller antipyretiskt syfte. Rekommenderas till vuxna och ungdomar över 16 års ålder. Detta läkemedel rekommenderas ej till barn och ungdomar under 16 års ålder om inte förväntad nytta med behandlingen överväger riskerna. Acetylsalicylsyra kan vara en bidragande faktor till utlösandet av Reyes syndrom hos vissa barn.Det finns en ökad blödningsrisk och förlängning av blödningstiden, särskilt under eller efter kirurgiska ingrepp (även vid mindre ingrepp, t ex tandutdragning). Används med försiktighet före kirurgi, inklusive tandutdragning. Tillfälligt upphörande av behandlingen kan vara nödvändigt. Samtidig behandling med Acetylsalicylsyra G.L. Pharma och andra läkemedel som ändrar hemostasen (dvs antikoagulantia som warfarin, trombolytiska och antitrombocytmedel, antiinflammatoriska läkemedel och selektiva serotoninåterupptagshämmare) rekommenderas ej, om det inte är helt nödvändigt, eftersom de kan öka risken för blödningar (se avsnitt Interaktioner). Om kombinationen inte kan undvikas bör tecken på blödning noga observeras. Uppmärksamhet bör också ges till patienter som samtidigt får läkemedel som kan öka risken för magsår, såsom orala kortikosteroider, selektiva serotoninåterupptagshämmare och deferasirox. Ombud: Acetylsalicylsyra G.L. Pharma distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen. Förpackning och pris: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2019-11-18.  För ytterligare information: se www.fass.se


SE_AceGL/2020-01-24

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar