Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Beroende

I Sverige behandlas opioidberoende av framför allt heroin med läkemedel och/eller psykosociala behandlingsmetoder. Målet är att förhindra dödlighet och att patienten ska upphöra med sitt missbruk samt få en förbättrad hälsa och social situation. Under 2012 uppskattades att cirka 5 200 patienter behandlades med läkemedel mot opioidberoende.

I vårt land finns en relativt lång erfarenhet av behandling med läkemedel mot opioidberoende. Redan i mitten av 1960-talet började man behandla opioidberoende med läkemedel i Uppsala. De läkemedel som finns att tillgå minskar drogsuget, lindrar abstinenssymptom och minskar i varierande grad de euforigivande effekterna av heroin.

Underhållsbehandling med läkemedel mot opioidberoende är en process där man som patient ingår i behandlingsprogram för att bryta ett missbruk.

 

Källor
Socialstyrelsen: 

  • Kartläggning av läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (2012)
  • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015)

 

Vårt läkemedel

Receptbelagt

  • Metadon Nordic Drugs (metadon)

 

Metadon Nordic Drugs


Nordic Drugs Stora Pris

I syfte att främja god vård av patienter med opioidberoende i Sverige instiftade Nordic Drugs år 2011 stipendiet Nordic Drugs Stora Pris á 50 000 kronor. Stipendiet avser att belöna upptäckter eller arbete som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med opioidberoende i Sverige. Arbetet skall ha, eller skall ha haft som målsättning att förbättra diagnos, behandling och/eller patientomhändertagande inom beroendevården vid opioidmissbruk.

Stipendiet kan tilldelas enskild person eller klinik, verksam i privat eller offentlig beroendeverksamhet. Stipendiemedlet skall användas för fortbildning och utveckling inom respektive område.

  • Stipendiekommittén utser enväldigt stipendiat.
  • Stipendiekommittén tar tacksamt emot förslag på vinnare av Nordic Drugs Stora Pris. 

 

Klicka här för att maila ditt förslag

Stadgar stipendie

 

 

 Nordic Drugs Stora Pris - 2021 

Årets vinnare av Nordic Drugs Stora Pris är utsedd och nomineringen lyder som följer:
"Uppsala Forum för forskning om Läkemedel och Drogberoende (U-fold) har de senaste 10 åren etablerat sig som en viktig aktör inom beroendeområdet med bland annat forskning och utbildningar som fått stor positiv betydelse även på nationell nivå. Genom att uppmärksamma beroendefrågor har U-FOLD också bidragit på ett konstruktivt sätt i den breda samhällsdebatten."

 

Tidigare vinnare

2011   Leif Grönbladh, Uppsala
2012   Metadonmottagningen, Lund
2013   Integrerat team för opiatberoende kriminalvårdsklienter (ITOK), Stockholm
2014   Sprutbytet, Lund
2015   Convictus, Stockholm
2016   Annica Rhodin, Uppsala
2917   Markus Heilig, Linköping
2018   PRIO-projektet, Malmö
2019   Björn Johnson och Torkel Richert, Malmö
2020   Martin Kåberg, Sprututbytet Stockholm

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar