Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Comfora®

Behandling vid knäartros

Skriver du Comfora vid knäartros får dina patienter ett glukosamin som innehåller saltet glukosaminsulfat.
 
Comfora 595 mg, är ett glukosaminsulfat som är enkelt att dosera - två tabletter som kan tas vid samma tillfälle.

Eftersom glukosamin har en långsamt insättande effekt bör man vänta 2-3 månader för att utvärdera behandlingen.

Comfora finns receptfritt i burk med 60 tabletter och receptbelagt i burk med 180 tabletter. Comfora ingår inte i förmånssystemet.

Comfora tillhör gruppen icke steroida antiinflammatoriska och anti-reumatiska läkemedel. Indikationen är lätt till måttlig knäartros.
Senaste översyn av produktresumé: 2019-03-22.

 

 


Comfora, filmdragerad tablett (glukosamin, ATC-kod M01AX05). Indikation: Symtomlindring vid lätt till måttlig knäartros. Varningar och försiktighet: Kontakt med läkare rekommenderas för att utesluta att inte ledsjukdom föreligger där annan behandling bör övervägas. Hos patienter med försämrad glukostolerans rekommenderas kontroll av blodsockernivåerna och, om relevant, insulinbehovet innan start av behandling samt periodiskt under behandling. Comfora innehåller 3,3 mmol (130 mg) kalium per tablett. Detta bör beaktas av patienter med reducerad njurfunktion eller patienter som ordinerats kalium­fattig kost. Ombud: Comfora distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: Receptfritt 60 tabletter, receptbelagt 180 tabletter. Comfora ingår ej i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2019-03-22. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_Comf/2021-05-31

 

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar