Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Dimor®

Indikationer

Dimor är ett propulsionsdämpande läkemedel som har följande indikationer:
Symtomatisk behandling av akuta ospecifika diarréer och kroniska diarrétillstånd, inklusive alltför snabb tarmpassage, med eller utan faecesinkontinens och i samband med ileostomier, kolostomier och dumping.

 

Dosering

Akuta diarréer

Behandlingen inleds med 4 mg. Därefter 2 mg efter varje avföringstillfälle med diarré. Vänta dock 2-3 timmar mellan första och andra dosen. Dygnsdosen bör inte överskrida 16 mg.

Kroniska diarrétillstånd

Behandlingen inleds med 4 mg. Dosen anpassas därefter individuellt inom intervallet 2-16 mg/dygn varvid lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas. Ofta är 1-2 dostillfällen dagligen tillräckligt. Dygnsdosen bör inte överskrida 16 mg.

 

Att tänka på

Behandling med Dimor är endast symtomatisk. Vid tillstånd med hög feber eller blod i avföringen samt före långtidsbehandling ska bakomliggande sjukdom utredas och terapi som behandlar sjukdomsorsaken insättas i första hand.

Behandling med Dimor ska avbrytas vid tecken på förstoppning eller andra tecken på otillräcklig peristaltik.

 


Dimor, filmdragerad tablett 2 mg (loperamid, ATC-kod A07DA03). Indikationer: Symtomatisk behandling av akuta ospecifika diarréer och kroniska diarrétillstånd, inklusive alltför snabb tarmpassage, med eller utan faecesinkontinens och i samband med ileostomier, kolostomier och dumping. Varningar och försiktighet: Vid kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, eftersom loperamid kan dölja symtomen vid akut försämring. Behandling av diarré med Dimor är endast symtomatisk. När en underliggande etiologi kan fastställas, ska specifik behandling ges om möjligt. Vid tillstånd med hög feber eller blod i avföringen samt före långtidsbehandling ska bakomliggande sjukdom utredas och kausal terapi insättas i första hand. Om, vid akut diarré, klinisk effekt inte noterats inom två dygn ska Dimor utsättas och patienten ska rådas att kontakta läkare. Ombud: Dimor distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen, receptfritt ingår ej i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2019-11-11. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_Dim/2020-01-24

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar