Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Hidrasec®

Hidrasec (racekadotril) är Sveriges första läkemedel godkänt för symtomatisk behandling av akut diarré hos barn från 3 månader. Behandlingen är ett komplement till vätskeersättning som syftar till att snabbt få kontroll på barnets diarré.

 

Indikationer

Kompletterande symtomatisk behandling av akut diarré hos spädbarn (äldre än 3 månader) och hos äldre barn tillsammans med vätskeersättning och vanliga stödåtgärder, när dessa åtgärder är otillräckliga för att kontrollera det kliniska tillståndet, och när kausal behandling inte är möjlig.

Om kausal behandling är möjlig kan racekadotril ges som en kompletterande behandling.

 

Så här tar barnet Hidrasec

Hidrasec finns som granulat som ska sväljas. Granulatet har en söt smak av aprikos. Granulatet kan blandas i mat eller blandas med vatten i ett glas eller nappflaska.

Dosering

Den rekommenderade dagliga dosen beror på barnets vikt och intas tre gånger dagligen med jämna mellanrum enligt följande:

  • Spädbarn som väger upp till 9 kg: en 10 mg dospåse per tillfälle
  • Spädbarn som väger från 9 kg upp till 13 kg: två 10 mg dospåsar per tillfälle
  • Barn som väger från 13 kg upp till 27 kg: en 30 mg dospåse per tillfälle
  • Barn som väger 27 kg eller mer: två 30 mg dospåsar per tillfälle

 
Att tänka på

Administrering av Hidrasec påverkar inte standardbehandlingen med rehydrering. Det är viktigt att barnet dricker mycket vätska. 

 Hidrasec, granulat till oral suspension 10 mg, 30 mg (racekadotril, ATC-kod A07XA04). Indikationer: Kompletterande symtomatisk behandling av akut diarré hos spädbarn (äldre än 3 månader) och hos äldre barn tillsammans med vätskeersättning och vanliga stödåtgärder, när dessa åtgärder är otillräckliga för att kontrollera det kliniska tillståndet, och när kausal behandling inte är möjlig. Om kausal behandling är möjlig kan racekadotril ges som en kompletterande behandling. Varningar och försiktighet: Varningar: Kronisk diarré har inte studerats tillräckligt med detta läkemedel. Hos patienter med diabetes bör hänsyn tas till att varje dospåse innehåller 0,966 g sackaros (Hidrasec 10 mg) respektive 2,899 g sackaros (Hidrasec 30 mg). Om mängden sackaros (källa till glukos och fruktos) som förekommer i den dagliga dosen av Hidrasec överstiger 5 g per dag, bör denna beaktas i den dagliga sockerransonen. Produkten får inte ges till spädbarn yngre än 3 månader, eftersom det inte finns några kliniska studier i denna population. Försiktighet: Administrering av Hidrasec påverkar inte standardbehandlingen med rehydrering. Rehydrering är mycket viktigt vid behandling av akut diarré hos spädbarn. Blodig eller purulent avföring och feber kan tyda på närvaro av invasiva bakterier som orsak till diarré, eller förekomst av andra allvarliga sjukdomar. Dessutom har racekadotril inte testats vid antibiotikaassocierad diarré. Därför bör racekadotril inte ges vid dessa tillfällen. Ombud: Hidrasec distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt. Subventioneras endast till spädbarn och barn där behandling med enbart vätskeersättning och vanliga stödåtgärder är otillräckliga. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2017-07-25. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_Hidr/2020-01-24

 

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar