Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Hyalobarrier®

Indikationer

Hyalobarrier är indicerad för att förebygga och minska postoperativa adheranser i samband med kirurgi. Dokumentation finns för buk- och bäckenkirurgi, samt även intrauterin kirurgi.

 

Användarinstruktion

Låt produkten nå rumstemperatur. Öppna den inre förpackningen och överför sprutan till det sterila området utan att äventyra sprutans sterilitet, använd normal teknik bruklig i operationssal. Avlägsna skyddshatten på sprutan och fäst den bipackade applikations-
kanylen. Spruta gelen på önskad yta i buk/bäckenhålan. Täck önskade områden helt med gel. Även om tjockleken på den applicerade gelen inte påverkar effektiviteten rekommenderas ett ca 1-2 mm tjockt lager. Efter applikation av Hyalobarrier ska ytan ej sköljas.

 

Hyalobarrier gel (artikelnr 816996)

Indicerad för öppen kirurgi.
Förpackningen innehåller:
En individuellt förpackad steril spruta med 10 ml gel, för engångsbruk.
En individuellt förpackad steril 5 cm kanyl.

 

Hyalobarrier gel endo (artikelnr 816989)

Indicerad för laparoskopisk och hysteroskopisk kirurgi.
Förpackningen innehåller:
En individuellt förpackad steril spruta med 10 ml gel, för engångsbruk.
En individuellt förpackad steril 30 cm kanyl, anpassad för användning
med en 0,5 cm diameter troakar.

 

Beställning

Hyalobarrier beställs via apotek, uppge namn på vara samt resp artikelnummer.

 

Hållbarhet

Hyalobarrier är en kylvara med hållbarhet i upp till tre år.
Vid accidentell uppvärming till rumstemperatur (i upp till 7 dagar) kan Hyalobarrier återkylas vid upp till tio tillfällen, med bibehållen hållbarhet.

Hyalobarrier 3D

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar