Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Tradolan® Retard

 

Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

 

Indikationer

Behandling av måttlig till svår smärta.

 

Dosering

Se avsnitt 4.2 i produktresumén.

 


 Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Tradolan Retard, depottablett 100 mg, 150 mg och 200 mg (tramadol, ATC-kod N02AX02). Indikationer: Behandling av måttlig till svår smärta. Varningar och försiktighet: Tolerans, psykiskt och fysiskt beroende kan utvecklas särskilt efter långvarig användning. På patienter med tendenser till drogmissbruk eller beroende skall Tradolan Retard enbart administreras under kortare perioder och noggrann medicinsk övervakning. När en patient inte längre behöver behandling med tramadol kan det vara tillrådligt att gradvis trappa ner dosen för att förhindra abstinenssymtom. Risk för samtidig användning av lugnande läkemedel, såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel: Samtidig användning av Tradolan Retard och lugnande medel som bensodiazepiner eller liknande läkemedel kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker bör samtidig förskrivning av dessa lugnande medel enbart vara till patienter som inte har andra behandlingsalternativ. Ombud: Tradolan Retard distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2018-10-15. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_TrdRt/2020-01-24

 

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar