Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Tradil®

Nästa generation ibuprofen

Kan bra bli bättre? Den frågan ställde vi oss när Tradil (dexibuprofen) utvecklades från ibuprofen. Tanken var att förädla ibuprofen, som är ett racemat bestående av två molekylformer – en aktiv och en inaktiv – till att endast innehålla den aktiva formen (1).

 

Snabb effekt

I all smärtbehandling värderas tid till effekt högt. Patienter som behandlas med Tradil får ett mycket snabbt tillslag. Redan efter 15 minuter är Tradil signifikant effektivare än både ibuprofen och placebo. Först efter 45 minuter nådde ibuprofen signifikant effektskillnad vs. placebo. Studien som visar detta är gjord på patienter som genomgått tandextraktion (2).

 

Lika effektivt som diklofenak

En generell uppfattning i landets läkarkår är att diklofenak är det NSAID som är mest effektivt. Vi har därför gjort en studie som jämför effekten av Tradil mot diklofenak under 15 dagar hos patienter med knäartros. Tradil doserades med 300 mg x 3 och diklofenak doserades med 50 mg x 3. Effekten var likvärdig (3).

 

Rent

Många äldre som får NSAID står redan på andra läkemedel som belastar lever och njure. Tradil innehåller endast den aktiva delen av ibuprofen, varför antalet metaboliter som bildas med Tradil mer än halveras jämfört mot racematet ibuprofen (4). Den kliniska relevansen av detta är ännu okänd.

 

Dosering

Akuta smärtor: 400 mg 2-3 gånger dagligen
Måttliga smärtor: 300 mg 2-3 gånger dagligen

 

Övrig information

För ytterligare information gällande indikationer, farmakologisk grupp, beredningsformer, styrkor, dosering, priser, senaste översyn av produktresumé samt om läkemedlet är förmånsberättigat – se länken ”FASS-text” i menyn till höger.

 

Referenser

1) www.fass.se, produktresumé Tradil 2016.
2) Dionne R A et al. Clin Pharmacol Ther.1998;63:694-701.
3) Hawel R et al. Wien Klin Wochenschr.1997;109/2:53-59.
4) Evans A.M. Clinical Rheumatology. 2001;Suppl 1:S9-S14.

 

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag förstår