OM NORDIC DRUGS

Öppenhet

Nordic Drugs samarbetar kontinuerligt med hälso- och sjukvården samt patient- och intresseorganisationer. Dessa samarbeten är av största vikt och en förutsättning för utveckling av läkemedel med fokus på patienters medicinska behov.

EFPIA antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård kommer att göras publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även i Norden.

Nordic Drugs följer läkemedelsbranschens regelverk gällande öppenhet och transparens information om våra samarbeten med hälso- och sjukvården eller patient-/intresseorganisationer. Se nedan eller kontakta oss på info.se@nordicpharma.com för utdrag från föregående år.

Värdeöverföringsrapport 2022

Ledningsgrupp