Om Nordic Drugs

Om Nordic Drugs

Om Nordic Drugs

Ett nordiskt läkemedelsföretag

Nordic Drugs AB är ett nordiskt läkemedelsföretag som startade redan 1995. Vi har huvudkontor och produktion i Malmö* samt säljorganisationer i Danmark, Finland, Norge och på Island. Vårt företag erbjuder en rad högspecialiserade, egenutvecklade och licensierade produkter inom reumatologi, smärta, beroendevård, onkologi, hematologi, kvinnohälsa och mage/tarm.

Under de snart 30 år som Nordic Drugs har funnits, har vårt företag vuxit och utvecklats till en stabil och välkänd leverantör på den nordiska läkemedelsmarknaden, kännetecknat av hög leveranssäkerhet och välkända, starka varumärken inom både Rx och OTC.

* Nordimet, Gaviscon

Hållbara avtryck på människors hälsa

Våra läkemedel ska ge positiva och hållbara avtryck på människors hälsa. Det gäller såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Vi har därför bland annat valt att förlägga en del av vår produktion i Sverige för säkrare leveranser och kortare transporter med mindre miljöpåverkan.

Våra kärnvärden som vi dagligen lever och verkar efter

Nordic Drugs kärnvärden: Engagemang, ambition, respekt, pålitlighet, integritet och flexibilitet beskriver vår företagskultur och vägleder oss i vårt sätt att arbeta. Vi tror att våra beteenden och de övertygelser som vi delar underbygger vårt förtroende hos sjukvårdspersonal och patienter.

Detta kan du förvänta dig i din relation med oss:

ENGAGEMANG

Vi ger aldrig upp
I företaget har vi ett mindset av beslutsamhet och en ”kan”-attityd. Vi gör som vi säger. Vi är lojala mot våra principer.

AMBITION

Vi strävar efter att leverera över din förväntan
Vi sätter upp utmanande mål och går gärna den ”extra milen” för att positivt överraska dig. Vi ska leverera kvalitet i allt vi gör.

RESPEKT

Vi behandlar alla med värdighet och empati
Vi värderar allas lika möjligheter och icke-diskriminering högt, både internt och externt. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.

PÅLITLIGHET

Vi tar fullt ansvar för de produkter och tjänster som vi levererar
Vi ska förtjäna ert förtroende och du ska kunna lita på våra läkemedel. Du ska förvänta dig att vi har stor respekt för deadlines och leveranssäkerhet. Vi ska vara tillgängliga för era frågor och behov av support i alla dess former.

INTEGRITET

En hög moralisk och etisk kompass i alla våra vägval
Vi uppträder öppet, ärligt och konsekvent och försöker alltid föregå med gott exempel.

FLEXIBILITET

Våra läkemedel ska finnas tillgängliga för er och era patienter
Inom vårt företag har vi högt i tak och korta beslutsvägar. Därför är vi beredda att vidta snabba åtgärder för att säkra leveranser och svara på era frågor.

Adresser

Sverige – Nordiskt huvudkontor
Nordic Drugs AB
Box 300 35, 200 61 Limhamn
Besöksadress: Geijersgatan 2 A
Tel +46 40-36 66 00
E-mail: info.se@nordicpharma.com

På huvudkontoret finns

  • Ledning och affärsutveckling
  • Marknadsavdelning
  • Regulatorisk avdelning
  • Pharmacovigilance
  • Ekonomiavdelning
  • Central logistikavdelning

Vid akuta läkemedelsärenden från vården efter kontorstid

Vänligen kontakta LIFs jourtelefon hos Falck Läkarbilar, tel 040-22 35 38.

Danmark

Nordic Drugs
Tel +45 70 20 08 40
E-mail: info.dk@nordicpharma.com

Norge

Nordic Drugs
Tel +46 40 36 66 00
E-mail: info.no@nordicpharma.com

Finland

Nordic Drugs
PL 800, 00101 Helsinki
Besöksadress: World Trade Center, Aleksanterinkatu 17
Tel +358 10 231 1040
E-mail: info.fi@nordicpharma.com

Ledningsgrupp