PEOPLE AND CULTURE

Hållbarhet

Ansvarsfullt engagemang utgör kärnan i vår verksamhet.

Nordic Drugs är aktivt engagerade i socialt ansvar (CSR, Corporate Social Responsibility) och har en femårig plan inriktad på att främja positiva och hållbara förändringar för miljö, människor och samhälle, inklusive vår leveranskedja. CSR är en central del av våra strategiska mål och stöds av vår VD och verkställande ledning.

Läs vår CSR-rapport 2022/2023 enligt GRI, Global Reporting Initiative.

Vår CSR-strategi bygger på grundprinciperna om människor, planet och välstånd. Bakom varje princip finns tydliga prioriteringar som integreras i vår verksamhet och styr vårt arbete. Vi:

  • fokuserar på hälsa och välbefinnande för patienter, medarbetare och samhälle
  • vidtar åtgärder för att minska vår miljöpåverkan
  • driver hållbara förändringar i vår leveranskedja
  • delar gärna med oss av våra framsteg

Våra CSR-mål och nyckeltal gör att vi kan spåra våra resultat och offentligt kommunicera våra framsteg.

Gör skillnad för miljön –
panta Nasoferm och Gaviscon

Återvinn med Bowers digitala pant-app.
Återvinn allt, bli belönad. Tillsammans gör vi skillnad för en mer hållbar värld.

Nasoferm och Gaviscon + Bower

Gör skillnad för miljön – panta Nasoferm och Gaviscon.

Med Bower kan du nu panta Nasoferm och Gaviscon förpackningar! Vi har anslutit oss till återvinningsappen Bower som gör det möjligt att panta och belönas med poäng som tack. Poängen kan du sedan lösa in mot pengar, kuponger eller donera till välgörande ändamål.

Skanna streckkoden på förpackningen och få pantvärdet direkt i mobilen när du tar med dig dina förpackningar till återvinningsstationen. I Bower-appen kan du hitta din närmsta återvinningsstation. Bor du i lägenhet eller villa kan du också registrera din egen återvinningsstation, tex kvarterets miljörum eller egna villans flerfackskärl.

OBS! Som vanligt lämnas flaskor och blister till apoteket om de inte är tomma. För miljöns skull.

Om Bower

Bower är en digital pant-app som idag har över ca 600 000 användare och det har pantats mer än 73 miljoner förpackningar. Tillsammans gör vi skillnad för en mer hållbar värld. Nasoferm och Gaviscon står för en betydande andel av de produkter mot förkylning- och halsbränna som säljs på den svenska marknaden idag. Det innebär även att de står för en stor andel förpackningsmaterial. Vår vision är att påverka människors hälsa på ett hållbart sätt. Där ingår en mer hållbar resursanvändning i vår värld. Därför är det en självklarhet att vi nu samarbetar med Bower. Läs mer om Bower: getbower.com

Karriär