Vårdpersonal

Vårdpersonal

Vårdpersonal

Vi bidrar till att öka människors möjlighet att leva ett fullvärdigt och aktivt liv

En stark känsla av stolthet genomsyrar vårt företag. Vår främsta drivkraft är att erbjuda läkemedel som kan lösa specifika, otillfredsställda medicinska behov med målet att öka människors möjlighet att leva ett fullvärdigt och aktivt liv.

Ett exempel är vårt receptfria läkemedel Gaviscon® mot gastroesofageal reflux som har hjälpt generationer av kvinnor genom deras graviditet. Gaviscon är idag ett av de mest välkända varumärkena inom OTC på apoteken i Norden och över hela världen.

Ett annat exempel är Nordimet® (metotrexat) injektionspenna som underlättar behandlingen med metotrexat hos patienter med reumatoid artrit.

Vårt läkemedel Metadon Nordic Drugs för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende har bidragit till att tusentals brukare kan leva ett värdigt liv med sjunkande dödlighet och kriminalitet, och förbättrad social rehabilitering som följd. Vi är stolta över vårt Nordic Drugs Stora Pris, ett stipendium som vi delat ut under drygt 10 år, för att belöna arbete som leder till utveckling av behandlingen av opioidberoende.

Med Mifegyne® (mifepristone) för medicinsk abort har vi bidragit till att förbättra medicinska aborttillstånd och utöka tillgången till toppmodern behandling. På 30 år har fler än åtta miljoner kvinnor i nästan 40 länder använt vårt läkemedel.

Ledningsgrupp