Jukka Stubb

Country Manager Finland

Jukka Stubb har arbetat inom läkemedelsindustrin i över 30 år, varav de senaste 20 åren på Nordic Drugs, där han började i september 2002. Innan han började på Nordic Drugs arbetade han som Commercial Director på Aventis Pharma (numera Sanofi).

Jukka har en magisterexamen i nationalekonomi, företagsekonomi och administration från Vasa universitet.