Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Mifegyne®

En möjlighet att välja

Enligt Socialstyrelsens statistik om aborter i Sverige är den medicinska metoden vanligast och användes vid 93 procent av alla aborter år 2018.

 

Indikationer

  • Medicinskt avbrytande av intrauterin graviditet i kombination med en prostaglandinanalog, upp till 63:e gestationsdagen.

  • Uppmjukning och dilatation av cervix uteri före kirurgisk abort under den första trimestern.

  • Förberedelse för prostaglandinanalogers effekt vid avbrytande av graviditet i andra trimestern.

  • Förlossningsinduktion vid intrauterin fosterdöd.

 

Dosering

  1. För avbrytande av intrauterin graviditet till och med 63:e gestationsdagen. En till tre tabletter Mifegyne i oral engångsdos därefter ett intervall på 36 till 48 timmar varefter misoprostol administreras. Dokumentation av effektivitet finns även för en tablett Mifegyne i oral engångsdos förutsatt att misoprostolet administreras vaginalt. I de fall oralt misoprostol används i kombination med endast en tablett Mifegyne kan inte risk för fortsatt graviditet uteslutas.

  2. För uppmjukande av cervix uteri inför kirurgisk abort under den första trimestern. En tablett Mifegyne 200 mg, som följs av kirurgisk abort efter 36-48 (men inte senare) timmar.

  3. Förberedelse av effekten för prostaglandinanaloger vid avbrytande av graviditeten av medicinska skäl efter första trimestern. 600 mg Mifegyne (tre tabletter) i oral engångsdos, 36-48 timmar före planerad prostaglandinadministrering, vilken kan upprepas så ofta det behövs.

  4. Förlossningsinduktion vid intrauterin fosterdöd. 600 mg Mifegyne (tre tabletter) i en daglig peroral engångsdos, två dagar i följd. Förlossningen bör sättas igång med annan metod om inget värkarbete startat inom 72 timmar efter den första dosen Mifegyne.

 


Mifegyne, tablett 200 mg (mifepriston, ATC-kod G03XB01). Indikationer: För avbrytande av graviditet kan antiprogesteronet mifepriston och prostaglandinanalogen endast förskrivas och administreras enligt gällande abortlagstiftning (abortlagen). Medicinskt avbrytande av intrauterin graviditet. Tillsammans med en prostaglandinanalog, upp till 63 dagars amenorré. Uppmjukning och dilatation av cervix uteri före kirurgisk abort under den första trimestern. Förberedelse för effekten av prostaglandinanaloger vid avbrytande av graviditet av medicinska skäl (efter den första trimestern). Förlossningsinduktion vid intrauterin fosterdöd. Hos patienter där inte prostaglandin eller oxytocin kan användas. Varningar och försiktighet: Varningar: På grund av mifepristons abortframkallande egenskaper får det aldrig användas av en kvinna med en pågående graviditet som hon vill fullfölja. Graviditetsåldern måste fastställas genom samtal med patienten och klinisk undersökning. Uterint ultraljud rekommenderas. Den medicinska abortmetoden kräver aktiv medverkan av kvinnan, som måste vara väl informerad om förutsättningarna för metoden. Utebliven effekt: Den icke försumbara risken för utebliven effekt, vilket inträffar i 1,3-7,5 % av fallen gör uppföljningsbesöket absolut nödvändigt för att fastställa att aborten är fullständig. Blödning: Patienten måste informeras om att långvarig vaginal blödning (i genomsnitt cirka 12 dagar eller mer efter behandling med mifepriston) som kan vara riklig förekommer. Blödning förekommer hos nästan alla och är inte på något sätt ett bevis på att aborten är fullständig. Ett uppföljningsbesök måste äga rum inom 14 till 21 dagar efter intag av mifepriston för att med lämplig metod (klinisk undersökning, tillsammans med mätning av beta-hCG eller ultraljudsundersökning) säkerställa att aborten är fullständig och att den vaginala blödningen upphört. I händelse av kvarstående blödning (även lätt) efter återbesöket, bör ny kontroll göras inom ett par dagar för att fastställa att blödningen upphört. Vid misstanke om att graviditeten ej avbrutits, kan ytterligare ultraljudsundersökning behöva göras. För fullständig information gällande varningar och försiktighet se fass.se. Ombud: Mifegyne distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår ej i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2020-10-31. För ytterligare information: se www.fass.se


SE_Mife/2020-11-13

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar