Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Trasylol® 

Trasylol® (aprotinin) finns nu åter på den europeiska marknaden och är tillgängligt för centra som utför hjärtkirurgi. Trasylol kan beställas enligt vanlig rutin. Vid frågor kontakta produktchef, se menyn till höger.

Indikationer

Trasylol är indicerat för profylaktisk användning för att minska blodförlust och blodtransfusion hos vuxna patienter som löper hög risk för omfattande blodförlust under en isolerad kranskärlsoperation.

Dosering

Se avsnitt 4.2 i produktresumén.

En Post Authorisation Safety Study (PASS) vid namn Nordic Aprotinin Patient Registry (NAPaR) har utformats. Syftet är att via webben dokumentera alla patienter som behandlas med Trasylol. Studien ska pågå under tre års tid.

 


Trasylol, injektions-/infusionsvätska, lösning 10000 KIE/ml (aprotinin, ATC-kod B02AB01). Indikationer: Aprotinin är indicerat för profylaktisk användning för att minska blodförlust och blodtransfusion hos vuxna patienter som löper en hög risk för omfattande blodförlust under en isolerad kranskärlsoperation (dvs kranskärlsoperation som inte kombineras med annan kardiovaskulär kirurgi). Aprotinin ska endast användas efter en noggrann risk/nytta-bedömning och med hänsyn till att alternativa behandlingar finns tillgängliga. Varningar och försiktighet: Aprotinin ska inte användas när en kranskärlsoperation kombineras med annan kardiovaskulär kirurgi, på grund av att risk/nytta-balansen inte har fastställts för användning av aprotinin under andra kardiovaskulära procedurer. Laborativ övervakning av antikoagulation under hjärt-lung-bypass: Aprotinin är inte ett heparinsparande läkemedel och det är viktigt att adekvat antikoagulation med heparin bibehålls under aprotininbehandlingen. Ökningar i partiell tromboplastintid (PTT) och celit-ACT (Activated Clotting Time) förväntas hos aprotininbehandlade patienter under operation, och under timmarna efter operation. Därför ska partiell tromboplastintid (PTT) inte användas för att bibehålla adekvat antikoagulation med heparin. Hos patienter som genomgår hjärt-lung-bypass med aprotininbehandling rekommenderas en av tre metoder för att bibehålla adekvat antikoagulation: ACT (Activated Clotting Time), Fast heparindosering, eller Heparintitrering. Om ACT används för att bibehålla adekvat antikoagulation, rekommenderas en celit-ACT på minst 750 sekunder eller ett kaolin-ACT på minst 480 sekunder, oberoende av effekterna av hemodilution och hypotermi, i närvaro av  aprotinin. Ombud: Trasylol distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår ej i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2020-05-21. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_Trs/2020-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar