Hyalobarrier®

Behandlingsområden > Kvinnohälsa

Hyalobarrier®

Bakgrund

Det har länge varit känt att adherenser kan orsaka svåra komplikationer i form av infertilitet, tarmvred eller bäckensmärta. Ett bra adherensprofylax bör vara effektivt, säkert och enkelt att använda. Hyalobarrier® (autokorslänkad hyaluronsyra) uppfyller dessa kriterier.

Hyalobarrier

Hyalobarrier framställs av det kroppsegna ämnet hyaluronsyra. Tack vare dess viskositet har den utmärkta fästegenskaper som håller närliggande vävnader isär under den initiala läkningen efter kirurgi.1-4 Hyalobarrier ligger kvar ca 7 dagar, dvs över den tid fibrintrådarna bildas (2-3 dagar). När Hyalobarrier bryts ner blir slutprodukterna koldioxid och vatten.5

 

Läs mer om användning och förvaring i användarinstruktionen.

Indikation

Hyalobarrier är indicerad för att förebygga och minska postoperativa adheranser i samband med kirurgi i buk, bäcken eller intrauterint. Hyalobarrier kan användas vid laparoskopi och hysteroskopi.

Hyalobarrier erbjuder patient och kirurg

  • ett säkert och effektivt adherensprofylax
  • en lättapplicerbart gel som kan användas vid laparoskopi och hysterskopi
  • ett kroppseget ämne, hyaluronsyra, vilket bryts ned till koldioxid och vatten efter ca 7 dagar
  • en CE-märkt medicinteknisk produkt

Orderinformation

Hyalobarrier kan beställas direkt från apotek, uppge varunummer 816989.

Användarinstruktion

Hyalobarrier PDF

Referenser

1. Revaux A, er al. Gynecol Obstet Fertil. 2008 Mar;36(3):311-7.

2. Acunzo G, et al.Hum Reprod. 2003 Sep;18(9):1918-21.

3. De Iaco PA, et al. Fertil Steril. 1998 Feb;69(2):318-23.

4. Mensitieri M, et al.  J Mater Sci: Mater Med 7, 695–698. (1996)

5. HYALOBARRIER® Instructions for use. HYALOBARRIER® Technical dossier. Anika Therapeutics

Mifegyne®