Behandlingsområden > Smärta/Inflammation

Tradil®

Indikationer

Symtomatisk behandling för lindring av smärta och inflammation vid artros. Akut symtomatisk behandling av menstruations­smärta (primär dysmenorré). Symtomatisk behandling av mild till måttlig smärta, t ex muskulo­skeletal smärta eller tandvärk.

Dosering

Akuta smärtor: 400 mg 2-3 gånger dagligen
Måttliga smärtor: 300 mg 2-3 gånger dagligen

Tradil-400-mg-utan-skugga

Tradil®, filmdragerad tablett 300 mg och 400 mg (dexibuprofen, ATC-kod M01AE14). Indikationer: Symtomatisk behandling för lindring av smärta och inflammation vid artros. Akut symtomatisk behandling av menstruations­smärta (primär dysmenorré). Symtomatisk behandling av mild till måttlig smärta, t ex muskulo­skeletal smärta eller tandvärk. Kontraindikationer: Av substanser med liknande verkan som utlöst attacker av astma, bronkospasm, akut rinit eller orsakat näspolyper, urtikaria eller angioneurotiskt ödem. Anamnes på gastrointestinal blödning eller perforation relaterad till tidigare NSAID-behandling. Aktivt gastrointestinalt sår/blödning eller anamnes på recidiv av dessa tillstånd. Outredda hematopoetiska störningar. Cerebrovaskulär blödning eller annan aktiv blödning. Aktiv Crohns sjukdom eller aktiv ulcerös kolit. Svår hjärtsvikt (NYHA-klass IV). Svår njurfunktionsnedsättning (GFR < 30 ml/min). Svår dehydrering. Svår leverfunktionsnedsättning. Graviditetens sista trimester. Varningar och försiktighet: Försiktighet rekommenderas hos patienter med: SLE och blandad bindvävssjukdom, ärftlig störning av porfyrinmetabolism, gastrointestinala sjukdomar eller med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, hypertoni och (eller) mild till måttlig hjärtsvikt, nedsatt njur- leverfunktion, direkt efter större kirurgiska ingrepp, allergisk rinit, näspolyper eller kroniska obstruktiva lungsjukdomar. Användning hos äldre patienter. Gastrointestinal blödning, ulceration och perforation, allergiska reaktioner, överkänslighetsreaktioner och bronkospasm. Rekommenderas inte för kvinnor som försöker bli gravida. Ombud: Tradil® distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, 300 mg ingår ej i läkemedelsförmånen, 400 mg ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.seSenaste översyn av produktresumé: 2020-08-20. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_Trdl/2021-03-29

Metadon Nordic Drugs